Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
b. rolstoelcapes.nl is onderdeel van marionmode. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over rolstoelcapes.nl, handelend onder marionmode.

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van seniorenkleding.nl. De Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk opgenomen op de internetsite van rolstoelcapes.nl .  
d. Door het bestellen van producten rolstoelcapes.nl gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn te vinden op deze website. 
e. rolstoelcapes.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.

2. Levering

a. De levertijd bedraagt bij producten die voorradig zijn doorgaans 1 werkdag, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De levertijd van producten die niet voorradig zijn, is altijd op aanvraag. 
b. rolstoelcapes.nl garandeert nooit dat een bestelling de dag na de verzending wordt afgeleverd daar gebruik wordt gemaakt van een derde partij voor de verzending, in de meeste gevallen is dat PostNL voorheen TNT post. 
c. Levering volgt zolang de voorraad strekt. Als er om wat voor reden ook, niet, of met vertraging, geleverd wordt, brengen wij de klant hierover altijd tijdig van op de hoogte. 
d. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Wij leveren binnen 1-3 werkdagen indien producten op voorraad zijn. De maximale levertijd is 30 dagen. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is zullen wij u tijdig op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om de koopt te ontbinden. Na ontbinding worden reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

3. Prijzen

a. Alle prijzen op deze website zijn in euro’s, inclusief 19% BTW en exclusief verzending. 
b. Prijzen worden binnen de looptijd van een overeenkomst niet verhoogd. 
c. Alle prijzen, zowel op de website, als in een offerte, zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

4. Producten

a. Alle producten/kleding op rolstoelcapes zijn nieuw. Mocht dit niet het geval zijn, wordt dit altijd bij het betreffende product vermeld.

5. Wet Kopen op Afstand; aanvaarding en bedenktijd

a. Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit
b. U heeft na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen een koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Alle retouren moeten ten alle tijden per e-mail worden voorgemeld. Gedane betalingen zullen binnen 5 werkdagen worden teruggestort. 
c. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is beschadigd. 
d. De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

6. Reclames en garantie

a. In geval van gebreken dient er binnen 14 dagen contact opgenomen te worden met rolstoelcapes.nl Het product kan dan worden teruggestuurd. rolstoelcapes.nl draagt geen kosten van retourzending. Indien op voorraad wordt het product direct vervangen. Indien niet op voorraad, wordt het product opnieuw besteld of wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Deze keuze ligt bij de klant.

Garantie

b. Om aanspraak te maken op de garantie dient altijd contact per e-mail worden opgenomen voor het ontvangen van de juiste retourinstructies. Een kopie van de factuur dient ten alle tijden worden bijgevoegd in de retourzending. Een kopie-factuur kan kostenloos opnieuw opgevraagd worden bij onze klantenservice. 
c. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

7. Geschillen

a. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 
b. Op alle overeenkomsten en transacties van rolstoelcapes.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
c. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

8. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van seniorenkleding.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grote van maximaal de overeengekomen prijs. 
b. rolstoelcapes.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld. 

c. rolstoelcapes.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade. 
d. De opdrachtgever vrijwaart seniorenkleding.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.Voor vragen kunt u emailen naar: info@rolstoelcapes.nl